Logo Marc Foods

Verzilting

Verzilting betekent letterlijk het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte in de bodem. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door overstromingen vanuit zee, door zoute opwellingen (kwel) waarbij zeewater via de ondergrond de bodem en het land binnendringt of door bepaalde irrigatiemethoden.

Voedseltekort door verzilting

Verzilting is over de hele wereld een groeiend probleem. Maar liefst 1,5 miljard hectare landbouwgrond wordt bedreigd door verzilting of is nu al te zout om er voedsel op te kunnen verbouwen. Vaak is dat in landen waar al een voedseltekort is. Zilte teelt kan voor een positieve verandering zorgen en mensen redden van de hongersnood.

Copyright © 2021, Marc. Foods. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en techniek door 53 Graden Noord.